E-ARŞİV FATURA / E-FATURA / E-DEFTER / E-SMM MAKBUZU / E-İRSALİYE

E-ARŞİV FATURA / E-FATURA / E-DEFTER / E-SMM MAKBUZU / E-İRSALİYE

E-ARŞİV FATURA (Bütün mükellefleri ilgilendiriyor) : 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek 5 bin TL.ve üzeri faturalar ile vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek olan 30 Bin TL’yi aşan faturalar e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır. Aynı kişiye (firmaya) bir günde birden fazla düzenlenen faturaların tutarı topluca değerlendirilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın  internet sitesinden e-Belge PORTALI üzerinden ÜCRETSİZ olarak tüm mükelleflerimizin kullanımına sunulmuştur. Herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma yapma zorunluluğu getirmemektedir. Yada muhasebe yazılımı alma zorunluluğu da yoktur. 1/1/2020 tarihi sistem kullanıma açılacak olup e-Arşiv Faturalar bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. cihazlar üzerinden düzenlenebilecektir.

Her mükellefin internet vergi dairesine giriş için kullanıcı kodu ve şifresi bulunmaktadır. Bu şifrelerle girilip e-arşiv faturalar düzenlenebilecektir.

E-Arşiv fatura düzenlendikten sonra bir sureti müşteriye yazılı yada elektronik ortamda ulaştırılacaktır. E-arşiv faturanın bir kopyasının elektronik ortamda 10 yıl saklama ve ibraz zorunluluğunuz bulunmaktadır. Entegratör firmalar ile anlaşılması durumunda bu saklama hizmetini de genelde bu firmalar vermektedir.

E-FATURA / E-DEFTER : 2018 yılında 10 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren e-fatura ve e-defter uygulamalarına, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

2018 veya sonraki hesap döneminde 5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura uygulamasına, 1/1/2021 tarihinden itibaren ise e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

İHRACATLAR : E-fatura /e-Arşiv kullanıcısı olmayan mükellefler 1.1.2020 den sonra düzenleyeceği ihracat faturalarını, tutarı 30 bin TL ve üzeri ise e-belge portalı üzerinde eArşiv fatura olarak düzenlemelidir. E-fatura / e-arşiv kullanıcısı olan mükellefler  ihracat faturalarını da her hangi bir tutara bağlı kalmaksızın portal üzerinden düzenliyorlar.

SERBEST MESLEK MAKBUZLARI : Serbest Meslek Mensupları (Mali Müşavir, Avukat vb) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine kadar, 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,  eSMM uygulamasına geçmeleri zorunludur.

E-İRSALİYE :  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler irsaliyelerini e-irsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar.

ELEKTRONİK İMZA – MALİ MÜHÜR : Şahıs firmalarında elektronik imza, şirketlerde elektronik mühür kullanılmaktadır.

E-Arşiv fatura için elektronik imza yada mali mühüre gerek yoktur.

E-Fatura, E-Defter, E-SMM makbuzu, E-İrsaliye için elektronik imzaya ve mali mühür alınması gerekmektedir.

Fatura düzenleme yoğunluğu çok olmayan mükelleflerimizde, özel entegratör yada muhasebe yazılımına çok gerek görmüyoruz. Ancak yoğun çalışan mükelleflerimizin entegratör firmalar ile anlaşması (bazı bankalarda bu hizmeti vermektedir) yada uygun muhasebe yazılımı temin etmelerinde fayda var.

Muharrem Delipınar 

Mali Müşavir

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi